Adres

Algemene Voorwaarden

Inzetbaar is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Dit is de brancheorganisatie die de belangen behartigt van ruim 1100 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf van de uitzendbranche.

Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten zijn de  Algemene voorwaarden Inzetbaar 2020 Uitzenden en Detacheren van toepassing.